9-60 Mikołaj H=20cm

Wysokość:20 cm7⅞″

9-60 Mikołaj Figurka